Obec Líšný je obec o přibližně 250 obyvatelích.  Klub českých turistů při TJ SOKOL Líšný přišel v roce 1970 s nápadem, uspořádat pochody pro širokou veřejnost, které se v té době stávaly populární záležitostí v celém tehdejším Československu. Termín těchto pochodů byl stanoven na červen 1971. Prvního ročníku se na 3 trasách 15, 25 a 50 km zúčastnilo 76 pochodníků. Při druhém ročníku již pochodovalo 247 turistů, z nichž 114 bylo odjinud. Od tohoto ročníku byl kontrolní list vybaven mapkou tras, jejíž kvalita se postupem času neustále vylepšovala.

Do 4. ročníku byl název „Líšenská padesátka Českým rájem“, od tohoto ročníku se s rozrůstajícím množstvím tras změnil název na současný: „Líšenské pochody Českým rájem“ a počet tras se ustálil na dnešních šesti v délce od 7 – 50 km. Čtvrtý ročník byl zlomový i tím, že poprvé při tomto ročníku byla zřízena hlavní kontrola se stánkovým občerstvením, dnes již klasickou udírnou. Součástí hlavní kontroly se stalo i vystoupení skupiny „Širák“ z Rumburka nebo skupiny historického šermu „Quentin“. Mimochodem, skupina „Širák“ a ostatní členové z KČT Rumburk nás navštěvují již od 3. ročníku.

Čtvrtým ročníkem započala i tradice pátečních posezení u táboráku na hřišti pro ty, kteří přijíždějí již v pátek. I zde je na programu živá hudba, popřípadě i tanec, ale každopádně dobrá nálada. Od tohoto roku je na trasách zajišťováno přibližně 12 – 14 kontrol.

Dokladem, že pochodník prošel celou trasu jsou od začátku razítka do kontrolních listů. I tato zdánlivě nicotná záležitost procházela během času vývojem. Do 7. ročníku se používala na razítkách hesla. Od tohoto roku se přešlo na symboly místa, kde se nacházela kontrola. Tato razítka se přes různé výjimky a obměny, udržují dodnes.

Od 9. ročníku bylo upuštěno od hromadných startů a účastníci jsou na trasy vypouštění jednotlivě nebo v malých skupinkách. Významným ročníkem pro pořadatele byly pochody s číslem 14., kdy byly spojeny s Krajským srazem TOM (turistických oddílů mládeže) a současně se konalo krajské kolo TBZ (turisticko branný závod).

Od 16. ročníku jsou pro děti připravovány soutěže a závodivé hry. Zpočátku byly soutěže součástí plnění dětského odznaku zdatnosti a později již jen jako hry a soutěže s odměnou.

Velmi kladně byla hodnocena služba, která byla nabízena po 6 let od 18. ročníku. Šlo o vážení před a po pochodu.

Před 15. a 20. ročníkem byla pro účastníky připravena anketa, ve které se měli vyjádřit, zda pokračovat v pochodech i v následujících letech. Anketa se pokaždé setkala s tak obrovským záporným ohlasem, že bylo rozhodnuto v anketách nepokračovat a naopak pokračovat v přípravách a organizaci dalších ročníků. I díky tomu, se pochody dopracovaly k aktuálnímu ročníku.

Pochody jsou již mnoho let zařazeny v mezinárodním kalendáři organizace IVV, dále mezi významné akce Klubu českých turistů v ČR. Historie pochodů je dokumentována ve fotoalbech, která máte možnost si po domluvě prohlédnout.

Přehled počtu účastníků

Za 32 ročníků našlapali všichni účastníci 1 272 955 km (průměr 25,08 km na 1 účastníka).